Zahvalnica Ministarstva pravosuđa

03.03.2021.

Društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o. dobilo je zahvalnicu Ministarstva pravosuđa za uspješnu suradnju sa probacijskom službom u 2020. godini. Zahvalnica je dobivena radi uspješnog organiziranja i provedbe izvršenja rada za opće dobro koji se temeljem ugovora sklopljenog sa nadležnim probacijskim uredom u Društvu izvršava od 2014. godine.

Među 25 dobitnika ovogodišnjih zahvalnica uz CESTE JASTREBARSKO d.o.o. je i Centar za kulturu Jastrebarsko što govori u prilog činjenici da je naš grad među najuspješnijima u doprinosu misiji probacijske službe na reintegraciji i resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela.

Vaše CESTE JASTREBARSKO d.o.o.