Održavanje javnih zelenih površina

Zelene površine

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. na području Grada Jastrebarskog održavaju 223.168 m² travnjaka, 300 m² živica i 10.500 cvjetnih nasada. Radovi na održavanju javnih zelenih površina obuhvaćaju proljetno pojačano održavanje travnatih površina koje ukljućuje izgrabljivanje, razgrtanje krtičnjaka, prihranjivanje travnjaka i prirpemu za proljetnu košnju.

Radovi obuhvaćaju i strojnu košnju zelenih površina (pasice, zeleni otoci, rotor i dr.) i perivoja Erdӧdy u Jaski malim traktorom s malčerom, rotacionim samohodnim motornim kosilicama (raideri) i trimerima za travu na bazi 10 košnji godišnje te košnju drugih površina po posebnom nalogu komunalih redara.

Radovi održavanja javnih zelenih površina obuhvaćaju i čišćenje ulica u Jaski uz drvorede od lišća tijekom listopada, studenog i u proljeće, sanaciju travnatih površina, njegu, orezivanje i sječu stabala uz vađenje panjeva te sadnju novih i zamjenskih stabala i rezidbu živih ograda. Pored navedenog radovi obuhvaćaju sadnju i održavanje novih odnosno sadnju zamjenskih cvjetnjaka (proljeće-jesen) na devet lokacija na području gradskog naselja i njegu grmova, izvedbu novih travnjaka i sadnju živih ograda te dobavu i postavu cvijeća na kandelabrima uzduž glavne ulice i na mostovima u Jaski i okolnim naseljima.

Cilj upravljanja kvalitetom Opis/plan djelovanja
Uređenje 206.477,00 m² travnjaka u proljeće i jesen Ručni rad djelatnika
Oplemenjivanje travnjaka gnojivom NPK po planu prihrane Ručni rad djelatnika
Strojna košnja parkova i ostalih javnih zelenih površina. Ukupno 206.477,00 m² s roto kosilicama i 16.691,00 m² s trimerima Ručni rad djelatnika s trimerima i roto kosilicama
Sjeća, sadnja i orezivanje stabala Rad vozila s podiznom platformom, ručni rad djelatnika
Njega i orezivanje 300 m² živice Ručni rad djelatnika
Sadnja sezonskog cvijeća u proljeće i jesen, ukupno tijekom godine 10.500,00 komada sadnica Ručni rad djelatnika

Dječja igrališta

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. na području Grada Jastrebarskog i okolnih naselja održavaju 25 dječjih igrališta.

Radovi na održavanju dječjih igrališta obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje.

Radovi na redovitom održavanju obuhvaćaju popravak potrganih ili dotrajalih dijelova sprava i/ili igrala i urbane opreme koja je u funkciji dječjeg igrališta u cijelini te košnju igrališta.

Radovi na izvanrednom održavanju dječjih igrališta obuhvaćaju zamjenu dotrajale opreme i/ili igrala te otklanjanje štete nastale vandalizmom ili usljed drugih nepredviđenih događaja.

Cilj upravljanja kvalitetom Opis/plan djelovanja
Sigurnost djece i ostalih korisnika Redoviti obilazak, košnja, čišćenje otpada, popravak i/ili zamjena oštećenih i potrganih dijelova