Radno vrijeme

pon. - pet. -

21° C

Zakoni i pravilnici

Zakoni

Zakoni koji se odnose na područje rada trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. su sljedeći:

Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
Zakon o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19)
Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05, 41,08, 125/11, 78/15, 29/18)
Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18)
Opći porezni zakon (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19)
Zakon o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 111/18)
Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16)
Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 93/14, 127/17, 98/19)
Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18)
Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13, 85/15)
Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18)

Pravilnici