Skupština društva

Skupštinu Društva čini jedini član Grad Jastrebarsko, a kojeg zastupa gradonačelnik Grada Jastrebarskog Zvonimir Novosel, dipl. ing. Skupština Društva donosi sve odluke propisane zakonom, a naročito odlučuje o:

 • financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
 • zahtjevu za uplatama temeljnih uloga
 • imenovanju i opozivu članova Uprave Društva i Nadzornog odbora
 • podjeli i povlačenju poslovnih udjela
 • davanju prokure
 • mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva
 • izmjeni Izjave o osnivanju
 • postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave
 • isplatama posebnih nagrada članovima Uprave i drugim zaposlenicima Društva
 • osnivanju podružnica
 • promjenama temeljenog kapitala
 • svim drugim pitanjima koja su joj u nadležnosti stavljane aktom o osnivanju i Zakonom o trgovačkim društvima.
Izvješće sa 1. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.03.2020

Izvješće sa 2. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.03.2020

Izvješće sa 3. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.03.2020

Izvješće sa 4. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.03.2020

Izvješće sa 5. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.03.2020

Izvješće sa 6. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.03.2020

Izvješće sa 7. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.03.2020

Izvješće sa 8. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.03.2020

Izvješće sa 9. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.03.2020

Izvješće sa 10. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.03.2020

Izvješće sa 11. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.03.2020

Izvješće sa 12. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.03.2020

Izvješće sa 13. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.04.2020

Izvješće sa 14. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

02.07.2020

Izvješće sa 15. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

30.12.2020

Izvješće sa 16. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

16.01.2021

Izvješće sa 17. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

26.05.2021

Izvješće sa 18. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

31.12.2021

Izvješće sa 19. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

31.12.2021

Izvješće sa 20. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

29.09.2022

Izvješće sa 21. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

29.09.2022

Izvješće sa 22. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

11.10.2022

Izvješće sa 23. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

12.01.2023

Izvješće sa 24. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

15.03.2023

Izvješće sa 25. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

06.12.2023

Izvješće sa 26. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

06.12.2023