Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. održavaju 35 autobusnih stajališta s nadstrešnicom na području Grada Jastrebarskog.

Poslovi održavanja autobusnih stajališta obuhvaćaju redovito čišćenje otpada, pražnjenje koševa za otpad te periodičko pranje nadstrešnica autobusnih stajališta.