Radno vrijeme

pon. - pet. -

30° C

Sajmište

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. temeljem ugovora sklopljenog s Gradom Jastrebarsko upravljaju Sajmištem koje se nalazi na sjevernom ulazu u Jasku na površini od 21.394,83 m². Na sajmišnom prostoru se nalazi 10 drvenih samostojećih objekata (kućica) koji služe za prodaju hrane i pića ponedjeljkom, te odvojeni sanitarni čvor za posjetitelje Sajmišta. Sajmeni dan je tradicionalno ponedjeljak.