Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

06.04.2021.

U provedenom postupku nabave izvođenja radova na frezanju postojećih kolničkih konstrukcija evidencijski broj nabave JN-13/2021, izabrana je ponuda obrta T.G.M. transport, graditeljstvo, proizvodnja, vlasnika Stjepana Vukića iz Jastrebarskog, Vranov Dol, Vranov Dol 26.

Vaše CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (pdf)
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (pdf)