Završeni radovi na izgradnji ulica u Jaski

10.08.2020.

Prije ugovorenog roka CESTE JASTREBARSKO d.o.o. završile su radove na izgradnji odvojka Šenoine ulice i rekonstrukciji sjevernog dijela Vidrićeve ulice u Jastrebarskom. U sklopu radova uređena je kolnička konstrukcija u dužini od 150 metara, izgrađen pješački nogostup, postavljena nova prometna signalizacija i zamijenjena postojeća javna rasvjeta sa LED svjetiljkama čime je naš grad dobio još jednu novu modernu prometnicu.

Investitor radova bio je Grad Jastrebarsko, a radovi su financirani iz Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu.

Vaše CESTE JASTREBARSKO d.o.o.