Izgradnja parkovne šetnice i platoa u perivoju dvorca Erdödy

11.11.2021.

Društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o. izvodi radove na izgradnji parkovne šetnice i platoa u perivoju dvorca Erdödy u Jastrebarskom. Radovi obuhvaćaju izgradnju dva kraka nove pješčane parkovne šetnice sa ugrađenim kamenim parkovnim rubnjacima ukupne dužine 90 metara te uređenje kružnog pješčanog platoa oko drvenog paviljona u južnom dijelu perivoja. Investitor radova je Grad Jastrebarsko, a radovi se u cijelosti financiraju iz Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu.

Vaše CESTE JASTREBARSKO d.o.o.