Izgrađena ulica Pavlovčanski odvojak

18.10.2022.

CESTE JASTREBARSKO d.o.o., zajedno sa svojim kooperantima, završile su u ugovorenom roku radove na izgradnji ulice Pavlovčanski odvojak u Jastrebarskom.

Ovim radovima naš Grad dobio je još jednu moderno uređenu ulicu sa pješačkim nogostupima, opremljenu novom komunalnom infrastrukturom i štedljivom uličnom LED rasvjetom.

Investitor radova bio je Grad Jastrebarsko, a sredstva za radove osigurana su u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2022.

Vaše CESTE JASTREBARSKO d.o.o.